Όλα τα μηνύματα

Ερ: What Battery type? Is this a recharable type> - USB >

Ερώτηση από walkling επί 2021-09-19 01:35:30

JoGeo It has built-in camera which has 2 hour working time. It works just as a phone battery. Has also micro U S B port.

2021-09-21 02:47:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)