Όλα τα μηνύματα

Ερ: does any of this cable support N140BGE-EA3 panel ?

Ερώτηση από BG441551551 επί 2021-11-01 04:14:14

frankd0417 most likely ,

2021-12-16 09:08:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is their a way to amplify this to make it stronger??

Ερώτηση από frankd0417 επί 2020-04-17 05:48:28

PatracPatra this is so simple circuit it would be nearly impossible to make it penetrate deeper, for more powerful metal detector needs proper coils not just pcb track coil, I do not think it is worth try make it more powerful, it is very sensitive after careful adjustment

2021-10-24 03:20:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: it works with raspberry Pi 4?

Ερώτηση από BG195638017 επί 2021-04-19 10:28:57

frankd0417 YES, they will work with pretty much all raspberry pi's and arduino equipment.

2021-04-19 12:24:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can you send me a manual of programmation?

Ερώτηση από Giuliano gariano επί 2020-05-18 03:59:54

frankd0417 Do what i do, if description doesn't have link to instructions etc i move on to another vendor, therec are more than enough.. least that's what i do !!,

2021-03-08 10:31:46 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

frankd0417 You didn't say the operating system you are using. But basically go to the settings, to display and change resolution

2021-03-02 11:04:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: DOES IT COMES IN KIT FORM ?? TO BE ASSEMBLED AT OUR END ??

Ερώτηση από s_rm2002 επί 2019-09-15 06:40:25

frankd0417 how do you calibrate? are there instructions anywhere??

2020-10-01 10:04:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Nora Thanks for your interest, banggood always try their best to find the lowest price as they can. I appreciate your question, best wishes to you, bro.

2020-06-01 10:18:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)