Όλα τα μηνύματα

Ερ: How does this 2022 model differ from earlier models say 2016 etc?

Ερώτηση από brianr907 επί 2022-09-25 05:32:19

The seller You can send video of product issues to customer service by email for specific reasons

2022-09-29 03:07:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: are the diffs open or locked?

Ερώτηση από BG161443613 επί 2022-05-20 11:56:55

brianr907 Open

2022-05-24 01:51:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

brianr907 Dunno dont use em you can get ball bareing adjustable ones to fit. The stock ones are good when you learn to take apart and clean up flash etc. look up Beaver Hobbies on you tube.

2022-04-24 05:33:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this free now

Ερώτηση από BG250191838 επί 2022-04-16 08:31:35

brianr907 Sorry what do you want to know?

2022-04-16 09:30:24 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can bind with T12 Jumper?

Ερώτηση από BG331991323 επί 2022-01-28 02:23:36

brianr907 Yes

2022-01-29 07:29:59 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Why wont the collet fit inside the Radio Master TX16S post as its to big!

Ερώτηση από brianr907 επί 2020-09-08 04:28:52

Ash1508 Emailsupport or try a DIY on it

2020-09-10 06:23:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what are the rotations on the sail servo

Ερώτηση από BG124533857 επί 2021-11-15 12:53:06

brianr907 3 Three

2021-11-15 04:13:15 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

brianr907 My RM TX16S is set to same protocol set to 22ms it should be fine

2021-09-13 03:54:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will this drone use android phone if so which android builds?

Ερώτηση από rdavros επί 2021-03-10 07:55:05

brianr907 This item will not work on Android also the quality of video is very poor on ipnone.

2021-03-10 02:53:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: does the drone have a camera?????

Ερώτηση από BG104413131 επί 2021-02-05 11:56:19

brianr907 Yes

2021-02-07 04:58:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Can I test USB cables with this?

Ερώτηση από SQB επί 2021-01-20 02:50:23

brianr907 If your cable is broken it wont work so yes I guess so.

2021-01-22 02:09:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)