Όλα τα μηνύματα

Ερ: how are these blue? Dionaea muscipula are green

Ερώτηση από PDStech επί 2018-01-27 04:20:06

Jeff Davis I ordered 6 packs of seeds... zero sprouted... I have over 30 years of experience growing plants from seed.

2018-04-28 12:45:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

cilia How about this one? https://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-1300MAH-20C-Lipo-Battery-T-Plug-p-990755.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN

2017-11-25 12:31:29 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what species are these? noting epiphytes are naturally soilless air plants

Ερώτηση από PDStech επί 2018-02-10 10:35:04

roman.nara 100 years is actually a long period of waiting for germination. I wait 2 weeks - and nothing "0".

2020-03-08 09:37:22 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Paul@BG455322435 goodto know! just getting in to hand engraving and will need to keep my tools sharp. I think I'd try flattening the stones on my surface plate by hand, however.

siekier 02/03/2020
7
Σχόλια (2)

Ερ: what hardness is the rubber?

Ερώτηση από Paul επί 2021-02-22 03:10:02

Cassie Quite useful

2021-03-05 09:16:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what size motor? 775 or is it something else

Ερώτηση από Paul επί 2021-01-09 12:17:13

Carbylam 775/795

2021-01-13 05:05:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Technical specifications of motor 895

Ερώτηση από master09 επί 2019-09-30 08:41:32

Paul common specs for a 895 hobby motor are: DC 12-24V. 12V ~6000rpm ; Maximum Torque:7.6kg 24V ~12000rpm ; Maximum Torque:9.8kg I do think it would use 360W 3Amp. it's a really torquey motor, stronger than a 775

2021-01-09 12:12:07 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is the DC voltage for the motor 12V or 24 Volt

Ερώτηση από flyroger επί 2020-04-29 10:51:24

Paul it can comfortably run any voltage between 12 and 24V. there are adjustable power supplies that can fit

2021-01-09 12:06:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Paul the Microcosm products do not carry a logo on any of their items. These are Microcosm, but if you shop other places, you are likely to see copies

2020-12-21 11:52:42 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Paul you can minimize he soot build up with denatured alcohol for fuel and insure the flame is not too high. Brasso (a brass and silver polish) and soft cloth with clean it up pretty well

2020-12-21 11:50:41 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can it will able to rotate 12volt DC motor

Ερώτηση από debpratimparama επί 2019-10-04 12:01:56

Paul it really does not have much power to do useful work, but if you have a very small DC motor (10mm maybe) and pulley, it could power a an LED

2020-12-21 11:49:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 20W is the power input or optical power of the laser?

Ερώτηση από pavelbene επί 2020-07-30 05:48:16

Paul power usage is 20W. it's optical laser power is pretty close to 5.5W compared to a few lasers I have from 2000mW to 5000mW

2020-11-29 03:30:06 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is it possible to print on curved, colored aluminium pens?

Ερώτηση από tarbox επί 2020-11-20 08:09:32

Paul ordinarily it cannot engrave a curved surface. if the material goes beyond 2.0 - 2.5 degrees from level, the results will be poor. if the font to be engraved is small enough, it can do the task. otherwise, you'd need 2 or 3 separate designs, each half or a third of the letters, then rotate the material precisely and do next pass, etc.

2020-11-29 03:20:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Paul sorry as of now it's not compatible with lasergrbl. I have heard that later versions will have support for lasergrbl. remember this is a low-end machine. ViaCad can export .dxf files that work

2020-11-29 03:11:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it cut dollar tree foamboard?

Ερώτηση από BG167180835 επί 2020-09-28 03:11:11

Paul since it is thick, the results won't be that great. it is best for paper products, very thin opaque plastics can be cut. for your application. a cnc engraver would be best, and the cheap ones are about the same price point

2020-11-29 03:05:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Paul are you using ViaCad to export as .dxf? I have seen it done on various YouTube videos.

2020-11-29 03:00:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Paul before running your design, the laser should be focused for crispest dot. go back and forth with the wheel until it appears best

2020-11-29 02:55:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how much fuel does this tank hold?

Ερώτηση από PDStech επί 2018-09-07 10:07:25

MF1 9L

2020-03-29 07:56:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: nickel-plated what is the base metal?

Ερώτηση από PDStech επί 2018-09-01 08:59:25

R. Schöpplein It's pure nickel! hope i could help u. greetz from germany =)

2019-08-31 04:09:26 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)