Όλα τα μηνύματα

Ερ: How this light getting on , manually or automatically by sensor?

Ερώτηση από shantokurian επί 2019-01-28 02:19:01

dermo It`sa magnetic reaction to turn on-off, door opens and it turns on , door closes and it turns off, make sure to have the fixed magnet in the exact place it needs to be as to cause the magnetic reaction I can honestly say mine , and I bought 4 only lasted a few months

2020-10-13 08:36:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)