Όλα τα μηνύματα

Ερ: Comes with USB cable? If yes, is it c or micro USB?

Ερώτηση από Michel Welica Carvalho επί 2017-11-29 08:32:29

Zecazzr Yes, micro usb

2021-10-17 01:40:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Zecazzr Tem a haver com o país de envio

2021-10-15 04:57:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: para os brasileiros que comprou a fonte vem 110/220 ou só 220 ?

Ερώτηση από BG423718181 επί 2021-08-30 06:12:39

Zecazzr O carregador é bi volt, funciona a 110v e 220v

2021-08-30 09:26:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: hi will it works with XLF X05 and old rc?

Ερώτηση από BG425037561 επί 2021-08-29 03:12:21

Zecazzr no

2021-08-30 09:24:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: a imagem é bem boa pra sala de aula? luz acesa?

Ερώτηση από Thaís Berns επί 2021-04-25 09:30:32

Zecazzr Luz média vê-se bem

2021-07-04 04:02:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: ele tem blooth!!?

Ερώτηση από BG446157371 επί 2020-07-14 09:21:09

Zecazzr sim

2021-07-04 04:01:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)