Όλα τα μηνύματα

Ερ: How does one set / fine tune aiming on the sight?

Ερώτηση από Thane επί 2018-09-12 02:03:08

alpha It was two alignment screws one on top and one on the right side. you use a small allen wrench and either tighten or loosen the screws to center the laser.

2019-01-20 03:53:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)