Όλα τα μηνύματα

Ερ: I can use the 1750 kv version, 7 inch props and 4S battery with tekko32 ESC's?

Ερώτηση από LORD943 επί 2019-07-13 03:04:20

vitom 1750 kv is for 5s or 6s and good for 7 inch props

2021-04-25 06:27:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)