Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it have a cooling fan?

Ερώτηση από ripperor επί 2021-12-04 04:11:27

The seller No, it does not.

2021-12-06 04:01:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hola, lo tienes para operar a 127 volts, voltaje de México?

Ερώτηση από Juan Mendoza Cruz επί 2018-10-16 10:43:15

ripperor Itis 220V

2021-02-24 10:08:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)