Όλα τα μηνύματα

NADER ALKHATlB The app that is present on the manual is no more operational and there is no alternatives. Without the app this part is junk, I'm surprised you still sell it since you reimbursed me.

nanomole 16/11/2021
0
Σχόλια (5)

Ερ: How to download to app ?

Ερώτηση από robika1001 επί 2022-01-04 01:48:39

NADER ALKHATlB False, app is needed you also show that on screen shots, post the link!

2022-05-04 03:32:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)