Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will this bind to wl toys transmitter / controller ?

Ερώτηση από BG171910125 επί 2022-09-18 08:04:28

HolidaysViewsProds No, this controller has no receiver, the wl toys receiver-controller is for brushed motors and this is a brushless motor, and the wl toys receiver-controller uses a 5 wire servo and this is a 3 wire servo. You will need a new receiver (without controller) to connect to this servo, and the controller and motor.

2022-09-19 03:22:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: This does not look like the one on the car .?

Ερώτηση από BG171910125 επί 2022-09-10 06:30:40

The seller Yes,this receiver board is for hbx 901 903 905 brushed version model,brushless car should use with part number 90208 receiver

2022-09-13 03:33:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)