Όλα τα μηνύματα

Ερ: El micrometro no, pero el brazo articulado esta incluido ?

Ερώτηση από julian επί 2021-09-21 03:08:58

Antonio-G yes, si

2021-09-21 04:26:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: are they 20 pcs male and 20 pcs female or 10 pcs male and 10 pcs female?

Ερώτηση από BG564750223 επί 2021-07-17 04:42:41

Antonio-G 10 pcs male and 10 pcs female

2021-07-17 05:48:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Hello, is it waterproof?

Ερώτηση από nosfistis επί 2021-05-31 11:01:45

Antonio-G The electric connection part is not waterproof.

2021-05-31 12:38:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: THIS GAUGE IS IN INCHΕSjQuery111305673440683383912_1619372961835???

Ερώτηση από BG525645488 επί 2021-04-25 12:52:18

Antonio-G THIS GAUGE IS IN METRIC.

2021-04-25 01:20:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Antonio-G Hi aldm,The label says power P=4,8W and voltage U=12V, so I=P:U is 4,8:12 = 0,4AR=U:I R= 12:0,4 = 30 Ohm-AntonioG

2021-03-03 02:59:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can it work with 9 volts?

Ερώτηση από BG453516238 επί 2021-02-11 11:32:32

Antonio-G yes it can, but only for a very short time.

2021-02-12 05:05:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)