Όλα τα μηνύματα

Ερ: can it be delivered to the philippines?

Ερώτηση από jogarce επί 2021-06-15 09:58:28

kostya789 интересно

2021-12-14 01:17:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is mode 2 transmitter available?

Ερώτηση από jogarce επί 2021-09-22 08:29:40

Hagal Mode 1 and Mode 2 can be switched to each other

2021-09-22 08:45:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can it be bind to radiomaster ts16s? what is the appropriet receiver for radiomaster?

Ερώτηση από jogarce επί 2021-10-02 04:22:33

capercouple11 idont have the radiomaster,i have the radioking version but i would imagine it is the same.mine has frsky and flysky protocols

2021-10-04 05:48:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)