Όλα τα μηνύματα

Ερ: please the diameter of thread is 23 mm?

Ερώτηση από tuttook47 επί 2019-02-27 03:49:07

Rachel it is 28mm.

2019-02-28 03:48:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)