Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this a real tablet??and how much cost in philiipines?

Ερώτηση από BG124733341 επί 2021-12-23 05:36:03

BG502111494 yes it's a kid's tab of very good quality.

2022-03-03 12:03:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)