Όλα τα μηνύματα

Rockl0bster Yes this is a standard SCHUKO socket and plug used in many European countries. Variations of the original Schuko plug are used today in more than 40 countries, including most of Continental Europe.

2018-10-07 01:51:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)