Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it possible to buy another battery separately? link?

Ερώτηση από lucianobianchini επί 2019-10-31 03:36:26

arturo75 yes, but should be compatible for this drill..Makita brand is the best brand for this..

2021-09-15 04:10:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Hi, can I set the alarm sound using the music from TF card?

Ερώτηση από liawvt επί 2021-08-09 11:53:37

arturo75 download your favorite music or songs then save the to tf card.

2021-09-06 06:15:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Hi! Can I use this to file a nail, or is it too strong for that?

Ερώτηση από CarolSuemy επί 2020-11-28 05:30:32

arturo75 you can use but not the big like nails. you can use to cut cut nail size 1 -3 inch of nails because it is not thick.

2021-09-06 04:32:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)