Όλα τα μηνύματα

Ερ: is the body and rack included

Ερώτηση από Kr3ux επί 2021-07-30 01:34:16

The seller Hi,this P415 car separate body is included,luggage frame rack and light bar are not included,you can buy parts to install them by yourself,product id is 1784303

2021-08-01 10:00:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)