Όλα τα μηνύματα

gedaymate 4mm

2023-11-10 02:30:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: c est compatible avec tous les moteur brushless 1/8?

Ερώτηση από BG619544732 επί 2021-09-06 12:01:00

gedaymate thay will fit 5mm motor shaft

2023-10-28 05:41:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What wheelie bat will fit on this carjQuery111301821788275123135_1617909836186

Ερώτηση από runner71 επί 2021-04-08 01:25:54

gedaymate there are no wheelie Bars that will fit straight on

2023-10-28 05:39:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is the dimensionsjQuery1113011258105166773369_1612148316873? Pls answer

Ερώτηση από BG519810991 επί 2021-01-31 09:00:15

gedaymate 52x43x42 check item descriptions always will give you dimensions

2023-10-28 05:36:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: encaixa no fu 03 cara?

Ερώτηση από Luciano επί 2023-09-05 09:18:54

gedaymate as long as you're one is 5 wire

2023-10-19 03:36:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hi these RC can suitable for below part?

Ερώτηση από BG411841414 επί 2021-01-22 06:32:45

gedaymate yes thay are the same

2023-10-19 03:34:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what else will I need to put this in an Arrma outcast exb?

Ερώτηση από BG443462111 επί 2023-09-09 04:25:51

gedaymate I would get a program card with it as well that is it cheers

2023-10-19 03:32:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)