Όλα τα μηνύματα

Ερ: Will it fit to rbx10 ryft?

Ερώτηση από Dave επί 2021-07-21 08:44:03

gedaymate no thay will not fit properly hope this helps cheers

2021-09-11 10:18:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Could you add a picture of the colour coffee please. I believe the coffee once selected is showing the black.

Ερώτηση από ThomasWardSupplies επί 2021-04-21 02:02:08

gedaymate the coffee colour one is a bronze copper colour hope this helps cheers

2021-09-11 10:17:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

gedaymate customer service will help you out thay have always been awesome with myself with over 100 items never been a problem cheers

2021-09-10 06:24:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is this kit the same as the kit that comes with a surpass hobby brushed motor esc and servo

Ερώτηση από BG415350735 επί 2021-06-10 07:31:13

gedaymate no there is no ESC motor or servo chassis with gear box cheers

2021-09-10 06:20:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Has Banggood sorted out the battery issue so you actually get 1, 2 or 3 as ordered? Thanks.

Ερώτηση από gordonzo επί 2021-02-28 04:20:58

gedaymate you should contact customer service team thay will help you out cheers

2021-09-10 06:17:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Please add pic of controller?

Ερώτηση από BG115203385 επί 2021-01-22 01:36:22

gedaymate you can use it either using the the controller or you can use the app witch ever you feel comfortable with cheers

2021-09-10 06:14:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: What is the gear ratio?

Ερώτηση από Sidco επί 2019-03-08 02:00:24

gedaymate it's a standard ratio for the axial

2021-08-31 02:32:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)