Όλα τα μηνύματα

gedaymate contact customer service maybe thay can help you cheers

2022-11-23 08:54:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can take 4s or 3s if it's not what do you recommend at a similar price

Ερώτηση από BG251747481 επί 2022-09-01 12:54:26

gedaymate yes can take 3s but 4s will rip it apart 4s not recommended

2022-11-23 08:53:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

gedaymate 148mm long width you can go to 60 mm battery straps are long enough for 6s. 4s 3s recommend cheers

2022-11-23 08:42:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

gedaymate@BG102553384 the rear dog bone pins wear so I bought front CVDs and put them in the rear good idea to get some front cups and holders the pirates 3 one's fit as well and you should be good 👍

BG553439538 27/04/2021
1
Σχόλια (3)

Ερ: what kind and size of motor mount is used for this motor? and what size screws?

Ερώτηση από MightyBryce επί 2022-08-07 07:52:14

gedaymate check the description on the main page all the details are there as for motor mount that depends on what you are putting it in cheers

2022-08-07 09:41:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this compatibile for zd eato2?

Ερώτηση από zina_dome επί 2022-07-18 07:08:26

gedaymate yes thay will fit cheers

2022-07-18 02:47:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: serve no zd pirates 2 escala1/8??

Ερώτηση από BG204471778 επί 2022-05-21 07:06:52

gedaymate also fits pirates 3. 2. mt8 eat03

2022-07-17 06:17:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can I put a brushless motor straight in or do I have to change the esc?

Ερώτηση από maverickcat επί 2022-07-14 02:18:29

gedaymate need to change to brushless ESC and 3 wire servo

2022-07-17 06:14:10 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)