Όλα τα μηνύματα

Ερ: my mini drone fly automatically in right with high speed please helps

Ερώτηση από BG334735143 επί 2021-07-09 08:36:45

JunhanYu Maybe you can use the "contact us " to contact the banggood customer service team to help you. https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2021-07-21 10:53:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)