Όλα τα μηνύματα

Ερ: where can I buy the joystick to controls the osd settings?

Ερώτηση από Jorn S επί 2019-05-30 03:50:58

gabyguay69 Uf and old time before. Try to search more

2022-10-04 12:10:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it fit 2207 motors?

Ερώτηση από Jorn S επί 2019-07-31 01:12:33

Toni 👍🏻👌🏻

2021-08-12 12:28:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Troy155 I made it myself with alluminium

2020-10-30 02:28:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: where can you buy all the extra TPU plastic add ons for the antennes and vtx?

Ερώτηση από Jorn S επί 2019-07-29 07:13:21

masato It doesn't seem to be sold at Banggged

2020-10-29 05:06:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

pabloroberto I think, you can easily fit ESC, FC and VTX. Drone Mesh on YouTube shows how to build a quadcopter with this frame.

2020-02-13 01:00:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how high is this stack in mm?

Ερώτηση από Jorn S επί 2019-07-29 09:24:08

jsdavis55 14mm

2019-08-29 11:39:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Jorn S hi there, could you tell me if you see your props on your FPV feed? I want to implement runcam split. thanks

Scarface86 08/07/2019
0
Σχόλια (1)

narongsakkumpim How to send to practice?

2019-07-09 03:36:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)