Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do you need a RC license to fly this plane in the United States?

Ερώτηση από raydeleon επί 2020-05-08 08:28:41

SmileOnion No license required as <250g but only fly where allowed by law and also not on other's private property. Many countries now have similar restrictions.

2021-09-22 11:19:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: Where can I get a spare cable I need a new cable

Ερώτηση από SmileOnion επί 2021-09-13 08:41:04
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: Does this item include a regular 2.4GHz tx module as well or just only the 900MHz module?

Ερώτηση από SmileOnion επί 2020-03-17 04:53:40

daviddaubois Yesit includes. It is a stock controler where you plug an external additional transmiter module.

2020-11-14 01:53:51 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Sack1 Yes, do a search on Banggood for FrSky receivers. There is a small 4 channel receiver there but you'll need to solder on the pin connectors. I've used several of them, about $10 US.

2021-04-16 07:31:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)