Όλα τα μηνύματα

Ερ: I just spotted the supplied units are P78 style, not Hantek as shown above, why ?

Ερώτηση από Joules επί 2019-05-15 10:00:59

PGX001 Ido not Know

2021-12-14 04:55:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Protege contra o corona vírus?

Ερώτηση από Isaiah1980 επί 2020-03-02 08:34:24

Joules Nope, a virus ranges in size from 5-300 nanometre, a virus will pass through this, and any other face mask. You can fit 15 water molecules side by side in 5nm. Corona virus is estimated at being 120nm in size.

2020-03-04 05:53:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Do these require Purple Rain, Prince.

Ερώτηση από Joules επί 2019-12-22 10:16:16

Oomphbiel Hello, If you have any question, please contact to our customer service : cservice@banggood.com freely.They would help you.Best regards

2020-01-06 02:55:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: if we use AC Output for a table fan or 18w led bulb , how long it will be losts

Ερώτηση από naani1790 επί 2019-10-15 12:41:34

Joules The total output is claimed 230wh, but the 12v output appears unregulated so whilst your lights may have run 12.8hrs in reality they will probably cut off before the voltage reaches its 9v minimum, this is the problem with unregulated, unlike the 5v outlets. You shouldn’t confuse mAh, with watt hours.

2019-12-08 04:31:23 Βοηθητικός (6)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)