Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is it a problem to have it always on and switch it off just for a little time ? Thank you.

Ερώτηση από x9kostas επί 2019-09-14 04:00:33

northdeamon No problem, it can be turned on and off whenever you want, but remember that it uses a relay as a switch element, so frequent on and offs can wear off it contacts, especially when a load draws high current to operate.

2021-10-19 11:14:37 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: How many mah is the battery ? Thank you.

Ερώτηση από x9kostas επί 2020-11-06 12:02:21

Snahiper no tiene batería bro

2021-09-09 03:04:15 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)