Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it include batteries and hood?

Ερώτηση από kralf87 επί 2020-01-07 08:01:26

oCEMEHo Yes,one charging battery and hood is included

2021-12-07 04:25:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)