Όλα τα μηνύματα

Ερ: Top Speed? kmh

Ερώτηση από palllooo επί 2019-12-16 05:59:13

Sushijjgg99 This rc car can run max 15km/h

2019-12-17 08:28:01 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: ft012 drive with 4S ?

Ερώτηση από palllooo επί 2019-08-21 10:29:01

ValeRossi77 Can you play with 4S battery on this boat?

2021-08-05 11:13:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)