Όλα τα μηνύματα

Ερ: could you suggest a esc to drive this motor?

Ερώτηση από tdrackos επί 2020-12-10 01:31:56

Sergio_Luis até 3.6kg

2021-09-06 05:16:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Can it be used for the Creality CR 10S PRO printer?

Ερώτηση από salva65 επί 2019-04-26 11:29:34

Sergio_Luis Sure

2021-06-09 12:41:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)