Όλα τα μηνύματα

Ερ: can you use these on the 144001

Ερώτηση από BG094340196 επί 2021-08-14 11:54:15

CarManBy Unfortunately I cant answer now

2022-03-21 03:46:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: will it work with the 144001

Ερώτηση από BG094340196 επί 2021-07-01 06:55:57

BG144411340 I want to know too…

2022-03-02 01:25:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Combien de modèles son en mémoire ?

Ερώτηση από DD54 επί 2020-05-16 12:05:46

MorganMcCabe Good quality

2022-01-16 03:59:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: is it compatible with an iRange X module? I'd like to use my Taranis Transmitter

Ερώτηση από GoogleBot89 επί 2018-12-08 03:59:06

MorganMcCabe no

2022-01-16 03:59:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: funciona em outro carrinho ou só em wl toys?

Ερώτηση από Alexandre επί 2022-01-06 01:18:43

MorganMcCabe Great thanks

2022-01-16 03:58:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: will this work with the 144001

Ερώτηση από BG094340196 επί 2021-09-04 05:05:16

BG401555535 no

2022-01-09 08:05:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: apakah ini sudah termaksud remot nya..?

Ερώτηση από agus.salim25252 επί 2019-08-03 01:42:21

MorganMcCabe yes

2021-12-14 06:37:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how small is this car??

Ερώτηση από Cristina Sarmiento επί 2018-12-06 12:37:52

MorganMcCabe literally the size of your hand if not smaller

2021-12-14 06:36:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: will this connect to my spectrum dx8 transmitter? thanks

Ερώτηση από BG094340196 επί 2021-11-26 09:47:33

PaulB No

2021-12-14 05:55:05 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Where to get receivers?

Ερώτηση από SilverSurfer επί 2019-06-16 09:15:53

BG094340196 brilliant really good quality and functionality for such a little price

2021-12-08 12:25:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (11)

Ερ: Bonjour est ce que cela va sur XLF F16 ?

Ερώτηση από BG138238816 επί 2021-11-05 11:56:13

BG094340196 absolutely astonishing work ace with the 144001 no wheel wobble seem to be balanced right

2021-12-08 12:25:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)