Όλα τα μηνύματα

Ερ: will this work on an 8 speed?

Ερώτηση από Nicklikebike επί 2018-02-23 10:35:30

Sr. Aquiles Excelenteproduto e qualidade, a pre o da mola da uma qualidade excelente na passagem de marcha.

2020-10-12 10:32:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this fits for Sym Symphony/Peugeot Tweet 125?

Ερώτηση από Bumblebee επί 2019-02-25 12:38:55

Sr. Aquiles Paramotos, creio que servira, porm no acho muito resistente

2020-10-12 10:30:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)