Όλα τα μηνύματα

Ερ: where can I get in Uganda?and. how much in Ugandan currency

Ερώτηση από achire john bosco επί 2019-03-16 01:59:50

Ashcopter 😇

2021-05-16 12:08:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Que dia vão reabastece ?

Ερώτηση από cabeção επί 2017-12-28 03:13:16

Ashcopter English please

2021-05-16 12:07:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the target for this flight controller to flash in beta flight?! I couldn’t find it

Ερώτηση από Ashcopter επί 2020-12-23 06:26:48

deespe "MATEKF411" is the target.Looks like on the newer ones the target is "JHEF411".

2020-12-27 06:45:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this already headless mode?

Ερώτηση από yakuppranata11 επί 2019-02-19 06:05:49

Ashcopter Yes its sort of ,but mine did crashed at first flight, Just start to fly away , only thing I could do was that I had only control on reducing the throttle, so I could crash it at neighbour ‘s roof

2020-12-04 08:24:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: i cant find the version of mamba f4 to flash the firmware in betaflight 10.5.1,please help

Ερώτηση από Ashcopter επί 2019-06-18 06:52:37

Samchan The firmware is Fury F4 osd.

2019-07-04 12:36:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)