Όλα τα μηνύματα

genericuser Thanks for the comparison photo! Been wondering how big this is next to the BC8. Perfect!

peerur 08/07/2020
2
Σχόλια (3)

Ερ: Is it possible to have a kit version with 2 gear metal gearbox?

Ερώτηση από BG331652329 επί 2021-04-14 09:12:34

genericuser The c24km comes with all metal drivetrain and 2 speed gearbox. Search c24km and you'll find it on banggood.

2021-04-21 04:42:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I use 3 sell lipo

Ερώτηση από BG451864324 επί 2020-12-25 08:42:17

genericuser You'll cook the ESC if you do this and you'll run higher risk of damaging the diffs, even if you shim the pinion mesh perfectly. It's an old design and it isn't super durable. Consider using a 3 or 4A lipo and you'll have runtime and power that suits this design best.

2021-04-13 07:10:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How many turns is this motor

Ερώτηση από jmk2207 επί 2020-04-09 01:50:08

genericuser Just a guess based on running it and compared to others, 45T might be about right. Don't know though.

2021-04-13 07:05:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Does the rtr version come with the diff lock pins if not how would I get them

Ερώτηση από BG444864804 επί 2020-05-06 11:05:34

genericuser It comes with the diff locking pins in a small bag of tools, yes.

2021-04-13 07:04:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there a conversion kit to make the wheels have a hex?

Ερώτηση από Rcamm316 επί 2020-06-09 03:25:13

genericuser Yes, there are several conversion options. Look on rccrawlers forum in the Bruiser section. You can also 3d print your own adapters (search 'p407' on Thingiverse). EBay sellers have adapter kits.

2021-04-05 05:50:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Are the wheels changeable ? And if so what hex size do you use

Ερώτηση από j.perez081298 επί 2019-09-06 02:45:41

genericuser Look on rccrawlers forum in the Bruiser section. There are a few options. Can 3d print adapters (search Thingiverse) or buy adapters, or buy compatible wheels if all else fails.

2021-04-05 05:47:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: reviews ?

Ερώτηση από da_jojo επί 2019-12-21 04:56:42

genericuser I've had this exact device for about 2 years and it has daily use between several devices. Over time it's capacity has declined, which is unavoidable, but it's an absolute beast and easy to recommend.

2021-01-06 03:34:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)