Όλα τα μηνύματα

Ερ: How many games in gamesir gc1

Ερώτηση από BG125036212 επί 2021-12-07 04:23:55

eliaschr2000 It has many but never been in the process to measure them. My kid though liked it a lot.

2021-12-07 05:09:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how does it work?

Ερώτηση από BG418510353 επί 2021-09-22 11:14:15

eliaschr2000 It works exactly as described with no problems.The light is bright and it can light a large area.Buy with no hesitation.

2021-09-23 07:41:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Boa noite! Esse serve para Zeblaze GTS?

Ερώτηση από Pantucho επί 2021-08-21 04:11:54

eliaschr2000 No it is on the description. It is for the Amazefit GTS .

2021-08-31 12:04:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)