Όλα τα μηνύματα

niczo Hi,i have a question. Which receiver do you use for Flysky transmitter?

mustangdude 02/01/2021
4
Σχόλια (3)

Ερ: Does the 16888A pro already come wt these oil shocks?

Ερώτηση από BG371814471 επί 2021-09-20 01:23:15

niczo The HBX 16889A PRO has already with these oil shocks.

2021-09-20 02:31:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)