Όλα τα μηνύματα

Ερ: how to buy casing

Ερώτηση από BG134343310 επί 2021-09-11 03:35:59

BG453241735 Noyou can't.

2023-08-13 01:31:32 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: quanto custa o imposto de despache postal para o Brasil???

Ερώτηση από BG101334531 επί 2022-04-14 01:04:36

Periyappa Thatdepends on the seller. The best thing I could do would be to get in touch with the seller.

2022-06-22 01:34:08 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Bom dia, tem garantia ?

Ερώτηση από BG456524542 επί 2022-05-07 01:45:41

Periyappa Themanufacturer grants a guarantee of 1 year.

2022-06-22 01:32:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: does it work in France?

Ερώτηση από BG101410145 επί 2021-09-07 03:59:26

Periyappa Thanksto its diverse frequency band, the WP 15 operates worldwide. SIM card in and off you go.

2022-06-22 01:30:36 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)