Όλα τα μηνύματα

Panozlamoz After six days of using the tablet, ghost touches appeared on the screen and I started be disappointed with the product.And on the 3rd the videos on Facebook and Instagram stopped working, after , turning off the device the videos working again but that's not a solution.So I'm going for refound, that's so sad ..

Panozlamoz 19/05/2023
6
Σχόλια (3)

Ερ: is it possible to send faster? like DHL?

Ερώτηση από BG391681614 επί 2023-04-08 03:24:23

Panozlamoz No i don't think so

2023-05-06 04:17:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Se eu comprar hoje, chega quando aqui no Brasil?

Ερώτηση από BG243491210 επί 2020-11-27 09:57:30

Panozlamoz Around 10 to 15 days

2023-03-01 03:05:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Panozlamoz Global means that it works with more LTE frequency bands than the Chinese version,it supports global updates,not Chinese e.t.c

2022-12-06 02:00:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: e original da xiaomi?

Ερώτηση από BG454593224 επί 2021-04-09 08:00:29

Panozlamoz Yes it is

2022-12-06 01:53:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)