Όλα τα μηνύματα

Ερ: Mistake: 12V/1.5A, 9V/12A, 5V/3.4A. Can't be 12A for 9V, maybe it's 2A ?

Ερώτηση από domtom επί 2021-07-16 04:12:17

The seller What you said is correct. Description changed.

2021-07-18 10:58:30 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Where can we find CCW M6 nuts ?

Ερώτηση από domtom επί 2019-07-23 12:31:41

iSiamPhoToLife Ipurchase CW and CCW M6 nuts, but receive CW nuts M5 not M6.

2019-08-07 02:15:57 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

domtom Most of the data are crap. I already made them change 9V 12A to 9V 2A. Mistake, bias, who knows. Total amateur

2021-07-19 04:38:16 Βοηθητικός (11)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: how much does it weight ?

Ερώτηση από domtom επί 2020-12-02 04:07:59

Claire 220g

2020-12-04 05:20:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)