Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is there in stock?

Ερώτηση από kerem06 επί 2020-04-14 02:37:01

PiusVetter Ithink yes my order comes to me, and it is perfect

2020-04-19 01:39:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there a unit that is slower than the 105 RPM that is offered?

Ερώτηση από Stanley επί 2017-11-30 04:45:01

PiusVetter Hello,i dont know ask Banggood Service

2020-04-19 01:38:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)