Όλα τα μηνύματα

Ερ: What a real power consumption?

Ερώτηση από Vitalii επί 2020-01-23 02:55:06

zero2007 I have measured the real power consumption and its 14.81 w not 45w as advertised

2020-03-20 03:04:53 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)