Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello, what is the difference between model one and model two. Thank you.

Ερώτηση από BG564817482 επί 2021-02-03 02:05:03

The seller Type A=European standard plug,Type B=National standard three flat plug(With Earth Leakage Protection)

2021-02-03 08:48:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)