Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the voltages it support?

Ερώτηση από Alan επί 2019-10-07 02:28:19

BG441537149 45

2022-07-30 10:50:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can I use 4s 1500 mag with GoPro session?

Ερώτηση από Alan επί 2021-07-27 02:28:00

MaxBeamer if you wire it properly with step down regultors otherwise you may fry it

2021-07-31 06:06:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this radio FCC or LBT ?

Ερώτηση από BG155652916 επί 2021-03-27 04:46:53

Alan you can change it in opentx options

2021-03-27 06:06:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)