Όλα τα μηνύματα

Nanoskywalker not 100%sure but i know TR produces many parts for other brands so there is a chance of compatibility, anyway you can try and if it does not work you can get any TR controller separate for a fair price. the minis only need 2 channels but you can get the controller of the c72 and then you are prepared for other models that use more channels

2022-03-17 03:23:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

WayJJJJ 3.7V 700mA, Maple Leaf is about 10cm. the weight is about 700g.

2021-08-16 05:50:53 Βοηθητικός (3)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Zerbastian Ich werde die Drohne abwiegen sobald sie geliefert wurde. Sollte sich die Frage auf Regulierungen beziehen so sind diese für diese Drohne nicht gültig da sie Spielzeug ist.

2021-12-26 03:45:31 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Управление рулём пропорционально?

Ερώτηση από Karpov επί 2019-12-15 04:31:21

kostya1134 да

2021-10-19 10:26:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)