Όλα τα μηνύματα

Ερ: it will support iPhone XR

Ερώτηση από BALU03 επί 2022-02-14 04:29:46

The seller Hi, we haven't tested the XR and can't tell if it's compatible, sorry.

2022-02-15 01:13:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it is English version or china version

Ερώτηση από BALU03 επί 2020-03-15 09:54:07

xiaohui china version.

2020-04-03 01:06:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it will fit iPhone XR

Ερώτηση από BALU03 επί 2020-03-13 02:36:51
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)