Όλα τα μηνύματα

Ερ: its compatible for níquel cadmium bateries? Ni-Cd?

Ερώτηση από pinopineda επί 2021-03-05 11:27:10

Gregor Edenhofer Itsays in the description

2021-03-08 12:22:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Gregor Edenhofer Theworking leads are not supplied, I bought it another store.

2021-01-30 12:34:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: It's possible to see a drawing about the dimensions of the brass nut? Thanks

Ερώτηση από BG411733565 επί 2021-01-16 03:10:29

Gregor Edenhofer Thedimenson I have measured is : 22 mm , 10 mm , length 16 mm, 2 mm flange, holes 3 mm hope it helps

2021-01-19 09:30:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: compatible with baterai 2*****mah?

Ερώτηση από BG939505101 επί 2021-01-12 03:46:08

Gregor Edenhofer Itsays in the discription

2021-01-19 09:24:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is this type of welder ok to use on say 1.5mm steel ie car body repairs etc, thank you.

Ερώτηση από BG361136173 επί 2021-01-09 11:43:04

Gregor Edenhofer Ithink maybe yes, I use the welder more to learning how to weld.

2021-01-09 12:52:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: have this bivolt model?

Ερώτηση από Davelar επί 2021-01-08 04:45:32

Gregor Edenhofer Thisis not a bivolt model

2021-01-09 12:50:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)