Όλα τα μηνύματα

Ερ: as 4 saídas funcionam simultaneamente?

Ερώτηση από LuizGuitar επί 2020-12-19 10:38:24

Ben yes

2021-11-27 09:12:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does the backpack come with the plastic pouch for water?

Ερώτηση από marcoslandim επί 2019-02-27 09:42:53

Ben yes

2021-11-27 09:11:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Is it brushless?

Ερώτηση από majesty91 επί 2020-03-22 01:44:45

Ben yes

2021-11-27 09:11:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Sync with Strava?

Ερώτηση από Jônatas Ferreira de Souza επί 2019-07-25 04:21:24

Ben Does it sync with STRAVA ???? Did you get a answer ?

2019-08-23 12:48:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)