Όλα τα μηνύματα

Ερ: which receiver should i choose for my r9m ?

Ερώτηση από fil επί 2020-05-23 03:18:53

AKWebDev frsky

2023-05-07 02:32:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is VTX the same as Mobula 6, just with new firmware to enable 100mw?

Ερώτηση από nerf870525 επί 2020-02-23 03:48:06

AKWebDev 25,100,200,400mW but in my case camera doesn't work a defective drone was sent to me((

2023-05-07 02:32:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it support recording video onboard?

Ερώτηση από BG574455371 επί 2020-10-10 01:46:27

AKWebDev no

2023-05-07 02:30:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)