Όλα τα μηνύματα

Ερ: existe este mismo avion, pero el modelo spitfire?

Ερώτηση από EmilioTrascastroAlcaide επί 2020-06-07 08:27:30

will82 yes look on alie express

2021-09-13 12:59:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do you need a RC license to fly this plane in the United States?

Ερώτηση από raydeleon επί 2020-05-08 08:28:41

will82 no it doesn't even have to be registered in the United States as it is under 250 grams

2021-09-13 12:56:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: will this fit in the a959 rc car ..thank you

Ερώτηση από RickyGarcia επί 2018-01-28 06:50:05

will82 yes it will

2021-09-02 02:34:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: rc waterproof?

Ερώτηση από jonatanfritz επί 2018-11-26 04:14:26

will82 splash proof

2021-08-25 09:25:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is it with a transmitter, motor and battery?

Ερώτηση από BG565361752 επί 2021-01-02 10:25:23

will82 yes it's rtr

2021-08-25 09:24:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does this come with everything to fly?

Ερώτηση από TristanAndRcs επί 2021-08-14 01:34:11

will82 you need batteries for the remote

2021-08-15 05:33:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: do they make pontoons for this model and were to buy them?

Ερώτηση από BG171654473 επί 2021-08-07 11:20:58

will82 no it does not

2021-08-09 04:55:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

will82 no it's just the front bumper no shock absorbing piece

2021-08-09 04:54:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this plane have pontoons and were to buy them?

Ερώτηση από BG171654473 επί 2021-08-09 04:24:00

will82 no it does not

2021-08-09 04:53:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Es compatible con el Wltoys 124019 ??? escala 1/12. ???? saludos

Ερώτηση από Luisrc επί 2021-07-08 12:38:07

will82 no it is not

2021-07-08 06:28:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: i need just spur gear

Ερώτηση από ejap επί 2020-06-08 07:18:23

will82 part number 1609 if you can find it

2021-06-17 06:17:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)