Όλα τα μηνύματα

Ερ: if I install two lights in the same room can the speakers play in sync.

Ερώτηση από Makis61 επί 2020-10-19 11:17:44

The seller If you pair the two lamps with one same phone, then it could sync with the music you play from your phone

2020-11-05 12:51:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)