Όλα τα μηνύματα

Ερ: AS DIMENÇOES DO TABLET ?

Ερώτηση από DINOFERNANDES επί 2021-05-27 12:18:32

neamama ionly understand English

2021-05-31 02:02:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Oii, boa tarde. Você coloca um valor menor na caixa para nao ser taxafa na alfandega?

Ερώτηση από BG182447253 επί 2021-05-10 02:03:42

neamama ionly understand English

2021-05-31 02:02:04 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this compatible for LG Q6?

Ερώτηση από BG141163842 επί 2020-12-23 08:29:01

neamama i have no idea but this cable after a while it stopped working

2020-12-23 08:54:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)