Όλα τα μηνύματα

Ερ: التوصيل بكم

Ερώτηση από مالك MM επί 2019-08-10 07:34:31

yach2011 pourquoi les bas prix pour l'expédition ne sont plus disponibles...il n'y a que la voix express qui est chère plus chère par fois que la marchandise. Merci de répondre à ma question.

2020-07-03 11:50:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Est-ce que on peut avec ce câble afficher l'écran d'un smartphone sur un téléviseur

Ερώτηση από yach2011 επί 2019-07-16 01:10:49

Nekrus0 YES

2019-07-30 05:27:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)