Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi! is this product still available?

Ερώτηση από BG432310341 επί 2022-05-12 03:24:15

Rii7 You can set a notification when the product will be in stock again.

2022-10-07 04:05:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it have any contacts that can be used as a signal output to a controller?

Ερώτηση από VolkerP επί 2018-04-23 08:53:17

Rii7 The battery leads are the only wires that are exposed.

2022-10-07 04:05:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Could I make a business by using it?

Ερώτηση από BG226245177 επί 2022-04-05 04:22:42

Rii7 Depends on a lot. Hard to make a business out of even more expensive machines. It’s all about your idea and whether this suits that well.

2022-10-07 04:04:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: matte or glossy first layer finish?

Ερώτηση από Rii7 επί 2021-10-08 11:58:16

AdilKhadidos It is not glossy.. but gives finish close to that on any power brick.

2022-04-22 05:07:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

CarManBy Unfortunately I cant answer now

2022-03-23 11:51:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What are the physical dimensions of these resistors - what length and diameter in mm?

Ερώτηση από mbogelund επί 2020-02-28 01:00:51

Rii7 Standard resistor size. Length around 35mm and width is very small around 1-2mm.

2022-03-09 03:59:26 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Rii7 No you can only define standby status for example if the power goes out it will be on or off depending what you configure. Cannot be master reset through WiFi.

2022-03-09 03:58:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Can I take a shower with this earbuds? Can I washing my head with earbuds?

Ερώτηση από optoclix επί 2020-01-12 03:47:16

Rii7 If you lather a slight mount of soap between your fingers and coat the earphones, you could probably get it to lather. Then it’s possible to maybe wash your head with earbuds.

2022-03-07 03:38:15 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (34)

Ερ: Hello can I know if I use 5 mm leds to it is it will be damage?

Ερώτηση από BG533717432 επί 2022-02-25 12:46:49

Rii7 I would assume the board or powersupply and everything else is designed for the included led size and voltage. Changing it would most likely not be bad but also it could damage something. Best case, the leds would be dimmer unless it’s possible to use a higher power supply.

2022-02-27 11:37:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: vem com molde para os leds?

Ερώτηση από João Paulo επί 2018-07-06 06:21:25

Rii7 Não inclui.

2022-02-27 11:35:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)